Toxic Vervangingsbeleid Congres Editie II Reehorst Ede | 26 oktober 2017

Sponsors

 • Interflon is wereldwijd actief op het gebied van het verlagen van onderhoudskosten en energieverbruik met behulp van smeermiddelen die de wrijving sterker verlagen dan gewone petrochemische smeerstoffen. 99% van de producten heeft geen CMR-registratie, zodat ze bijdragen aan een veilige werkomgeving en bedrijven helpen bij het vervangingsbeleid.

 • Jaarlijks sterven in Europa meer dan honderdduizend mensen door het werken met kankerverwekkende stoffen. Preventie, het tegengaan van blootstelling aan deze stoffen is daarom een topprioriteit. De EU komt met nieuwe grenswaarden die bedrijven moeten toepassen. Maar hoe dan?

  De 'Roadmap on Carcinogens' is een Europees actieprogramma dat bedrijven hierbij wil helpen. De Roadmap voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen.

  In Nederland geeft de Roadmap dit en volgend jaar aandacht aan ‘STOP’, de arbeidshygiënische strategie, die op volgorde de juiste inzet van bedrijven bepaalt. Samen met bedrijven gaan we per stap op zoek naar concrete oplossingen. Op 11 mei 2017 starten we met de S van Substitutie tijdens het Vervangingsbeleid Congres in Ede. Verderop in het jaar volgt de T van 'Technische maatregelen’ en in 2018 wordt gewerkt aan de ‘O’ en ‘P'.

  Meer over de roadmap treft u aan op: www.roadmaponcarcinogens.eu

   

   

 • Het veilig gebruik op de werkplek van chemische producten is essentieel voor de gezondheid en bij wet geregeld. Denk dan aan de praktische toepassing van de Europese wetgeving REACH alsmede de Nederlandse Arbo-wetgeving.

  De praktijk

  In de praktijk spreken wij veel veiligheidsfunctionarissen die aangeven dat zij behoefte hebben aan praktische en toepasbare kennis over deze wetgeving, en tevens aan een verdieping van hun kennis over veilig werken met chemische producten. De CCSE® opleiding speelt in op deze wens. Met de nieuwe CCSE ®opleiding ondersteunen wij sinds oktober 2015 een groot aantal vakgenoten die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid binnen hun organisatie. Vorig jaar hebben er meer dan 200 professionals de opleiding gevolgd.

  Zie Studiehandleiding voor meer informatie.

  Wilt u ook deelnemen als sponsor aan dit congres? Bekijk de vele opties die we voor u hebben.