Toxic Vervangingsbeleid Congres Editie II Reehorst Ede | 26 oktober 2017

Roadmap on Carcinogens

Roadmap on Carcinogens

De 'Roadmap on Carcinogens' is een Europees actieprogramma dat bedrijven wil helpen bij het voorkomen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.. De Roadmap voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen.

In Nederland geeft de Roadmap dit en volgend jaar aandacht aan ‘STOP’, de arbeidshygiënische strategie, die op volgorde de juiste inzet van bedrijven bepaalt. Samen met bedrijven gaan we per stap op zoek naar concrete oplossingen. 

Op 11 mei 2017 starten we met de S van Substitutie tijdens het Vervangingsbeleid Congres in Ede. Verderop in het jaar volgt de T van 'Technische maatregelen’ en in 2018 wordt gewerkt aan de ‘O’ en ‘P'. 

Vrienden van de Roadmap krijgen natuurlijk gratis toegang tot dit congres. Als u dat nog niet bent dan kunt u eerst vrienden worden op: https://roadmaponcarcinogens.eu/join-in/

En u kunt vervolgens GRATIS voor het congres aanmelden via de gele button hieronder.