Toxic Vervangingsbeleid Congres Editie II Reehorst Ede | 26 oktober 2017

Sponsor worden?

Ontmoet uw klanten en informatiezoekers die aan het begin van hun beslissingstraject staan. 

Veel gebruikers van chemische producten worstelen met het vervangingsbeleid. Men heeft te weinig productkennis, weten niet wat de mogelijke alternatieven zijn en vinden het lastig om consequenties in te schatten. Vaak kiest men niet voldoende onderbouwd een vervangend product, zonder eerst met de leverancier te overleggen.Voor u, als adviseur, leverancier of fabrikant, ligt daar een wereld van kansen.

Eerste congres een succes voor onze sponsoren

Het eerste congres 11 mei jl was goed bezocht met 173 bezoekers. Voornamelijk veiligheidsprofessionals met zo'n 10% aan inkopers. De hoofdsponsor had 30-40 leads en andere sponsoren totaal 20 leads.

Daarom organiseren wij op 26 oktober a.s. het Toxic congres over Vervangingsbeleid. Hier krijgt u alle gelegenheid om met (potentiële)klanten in gesprek te gaan en uw (vervangende) producten en diensten onder het voetlicht te brengen. Door uw kennis en ervaring tedelen met de bezoekers, komt u al aan het begin van het beslissingstraject in beeld. Een unieke kans om direct en efficient met uw doelgroep in contact te komen!

Wilt u meer weten e-mail dan met s.de.ruiter@sdu.nl of bel met (070) 378 0162.