Toxic Vervangingsbeleid Congres Editie II Reehorst Ede | 26 oktober 2017

U weet welke producten u wilt vervangen maar welke concrete stappen moet u nemen?

Werken met CMR-producten (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) brengen grote risico’s met zich mee. Volgens de Arbo-wet bent u verplicht de chemische producten, indien mogelijk, te vervangen. U bent hier waarschijnlijk van op de hoogte, zeker als u het eerste congres over vervangingsbeleid op 11 mei j.l. hebt gevolgd, Als safety proffessional en inkoper heeft u het voorwerk gedaan en weet u welke stoffen/processen u wilt vervangen/aanpassen.

Maar wat zijn de te nemen stappen en hoe pakt u dat aan? 

Het tweede congres op 26 oktober belooft deze vervolgstappen inzichtelijk te maken. 

Het eerste congres 11 mei j.l. was zeer goed beoordeeld

Het eerste congres was een succes met 173 bezoekers van de 203 professionals die zich hadden ingeschreven. De bezoekers waardering was een 7,6.

Mening bezoekers vorige editie

De bezoekers gaven aan 'Veel variatie in sprekers over één onderwerp. Goed uitgewerkt van overheid tot bedrijfsleven' de heer J.P. van Spunter Projectleider, Edudelta,  'Ik heb de dag als nuttig ervaren. Ik heb de leverancierspresentaties bijgewoond en zie zeker mogelijkheden voor de gepresenteerde producten in mijn praktijk (met name laboratoria, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen)'  adviseur arbeidsomstandigheden/toxicoloog mevrouw I. van 't Leven, Iris Advies en 'Duidelijk, interessant, inspirerend' de heer A.Edmonds H&S manager, DS Smith.

Verkenning nieuwe ISO richtlijn: veilig werken met chemische producten 

Vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen maakt deel uit van de arbeidshygiënische strategie en het 'veilig werken met chemische producten'. In het kader van veilig werken met chemische producten wordt er een verkenning uitgevoerd voor een ISO richtlijn  'veilig werken met chemische producten'. Tijdens dit congres zullen we de stand van zaken laten weten omtrent deze richtlijn. Tevens uitkomsten van een onderzoek toelichten met betrekking tot het vervangingsbeleid congres.

Na dit tweede vervangingsbeleidcongres kunt u weer de volgende stap zetten

Met het tweede congres over het vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen wordt met het programma inhoudelijk een volgende stap gezet. Bekijk het (concept)programma.

Neemt u uw vervangingsbeleid serieus en wilt u daarin ook vervolgstappen zetten? Zorg dan dat u aanwezig bent bij dit congres. Voor uw deelname vragen wij een bijdrage € 25,- per persoon. U wordt 3 weken voor het congres benaderd om uw keuze wat betreft de workshops en een-op-eengesprekken door te geven.